KHÁM PHÁ VÙNG ĐẤT TỨ LINH “LONG – LÂN – QUI – PHỤNG”

Ở Cồn Phụng xã Quế Sơn tỉnh Bến Tre có nhiều thú vị của miền quê cửa ngỏ của dòng sông Tiền Mêkông, cùng Saco Travel trải nghiệm tìm hiểu văn hóa lịch sử tại Cồn Phụng

Liên hệ