TST tourist – MỘT NGÀY LÀM NÔNG DÂN TRẢI NGHIỆM KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CỦ CHI (1 ngày)

Ngày khởi hành: 11, 25/10; 15, 29/11; 13, 27/12

Giá: 680.000 đ/khách
Liên hệ tư vấn:
Điện thoại: (028) 39328 328 – Ext: 252, 253
Hotline: 0909 026 116

980,000 680,000

Đăng ký