TSTtourist – Về CẦN ĐƯỚC KHÁM PHÁ PHÁO ĐÀI LỚN NHẤT ĐÔNG DƯƠNG (1 ngày)

VỀ CẦN ĐƯỚC THĂM XỨ CHỢ ĐÀO – KHÁM PHÁ PHÁO ĐÀI LỚN NHẤT ĐÔNG DƯƠNG (1N)
Thời gian: đi về trong ngày
Ngày KH: 11, 25/10; 15, 29/11; 13, 27/12
Giá tour: 880.000 đ/khách
Hotline liên hệ: 0909 026 116, 0909 026 118

1,180,000 880,000

Đăng ký