Vùng Đất Nghĩa Sĩ (Cần Đước – Cần Giuộc – Gò Công)

Sài Gòn – TP.HCM – mảnh đất có nhiều di sản, di tích lịch sử độc đáo, hình thành và phát triển không chỉ của Thành phố mà còn gắn với lịch sử hào hùng của Việt Nam.

799,000

Xem chi tiết