Trải nghiệm làm Phi Công trên AIRBUS A320

4,390,000