Công viên Văn hóa Suối Tiên – Miễn phí vé vào cổng cho trẻ em dưới 1m4