Huế – Quảng Trị – Thánh địa La Vang – Quảng Bình – Vũng Chùa (4N3Đ) KS 4*

Chương trình sẽ đưa quý khách đến với các địa danh nổi tiếng tại Huế, Quảng Bình, Quảng Trị,… những địa chỉ đã gắn liền với những giai thoại trong lịch sử về cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của đất nước ta.

8,450,000 5,070,000